Zasady zakupów

PŁATNOŚCI

Za zamówione produkty możesz zapłacić, wybierając jedną z dostępnych form płatności:

 • Szybki przelew online oraz transfer internetowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay
 • Płatność kartą kredytową - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay
 • Płatność za pośrednictwem systemu PayPal
 • Przelew bankowy na rachunek:
 • MIJO LINE S.C.
  ul. Radosna 5a/4
  81-578 Gdynia
  Nr rach. bankowego: PL 13 1750 0009 0000 0000 3190 8981

TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY

Wysyłka zamówienia następuje w przeciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia należności lub pozytywnej autoryzacji płatności.

Wysyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

  • Koszt krajowej przesyłki kurierskiej wynosi 15 PLN
  • Czas dostawy krajowej przesyłki kurierskiej to 1-2 dni robocze od dnia nadania przesyłki.
   Zamówienia wysyłane są we wtorki i czwartki.
  • Wysyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich GSL, DPD, DHL
  • Czas oraz koszt dostawy międzynarodowych przesyłek uzależniony jest od kraju dostawy. 

ZWROTY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru.

Przed upływem 14 dni należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres:
MIJO LINE S.C. ul. Radosna 5a/4, 81- 578 Gdynia
lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mijoline.com
Formularz odstąpienia od umowy można pobrać za pomocą poniższego linku: FORMULARZ ZWROTU TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Warunkiem uznania zwrotu jest:

 • odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, bez oznak użytkowania w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
 • odesłanie towaru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od chwili wysłania oświadczenia.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzyma zwrócony towar. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy:
MIJO LINE S.C. ul. Radosna 5a/4 81-578 Gdynia

PEŁNY REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mijoline.com.

Sklep Internetowy i administrowany jest przez firmę:

MIJO LINE S.C.
UL. RADOSNA 5A/4
81 - 578 GDYNIA
NIP: 586 230 20 84
EMAIL: kontakt@mijoline.com
TEL. + 48 501 523 733; + 48 604 193 570
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
PL 13 1750 0009 0000 0000 3190 8981

zarejestrowaną przez Urząd Miasta Gdyni i wpisaną do CEIDG /Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ dalej w treści regulaminu nazywana: „ SKLEPEM” „ SKLEPEM INTERNETOWYM”, „ SPRZEDAWCĄ”, „USŁUGODAWCĄ”

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego mijoline.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – Firma Mijo Line z siedzibą w Gdyni przy ul. Radosnej 5a/4.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu mijoline.com. Umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym jednego lub większej liczny środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mijoline.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu mijoline.com
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem mijoline.com
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy mijoline.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie mijoline.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox, Opera, Safari
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych mijoline.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasadach przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji „przelew na konto” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
4. Koszt dostawy /wysyłki/ jest po stronie Klienta.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Za zamówione produkty można zapłacić, wybierając jedną z dostępnych form płatności:

• Szybki przelew online oraz transfer internetowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay
• Płatność kartą kredytową - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay
• Płatność za pośrednictwem systemu PayPal
• Przelew bankowy na rachunek:

MIJO LINE S.C.
Ul. Radosna 5a/4
81-578 Gdynia
NR RACH. BANKOWEGO: PL 13 1750 0009 0000 0000 3190 8981

§ 6 Odstąpienie od umowy - zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik. (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy: MIJO LINE S.C. ul. Radosna 5a/4, 81- 578 Gdynia lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mijoline.com.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania:
FORMULARZ ZWROTU TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY


2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzyma zwrócony towar.
4. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: MIJO LINE S.C. ul. Radosna 5a/4, 81-578 Gdynia
6. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
7. Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

§ 7 Odstąpienie od umowy – reklamacje

1. W przypadku posiadania przez produkt wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym oraz dowodem sprzedaży na adres: MIJO LINE S.C. ul. Radosna 5a/4, 81- 578 Gdynia z dopiskiem: reklamacja.

Formularz reklamacyjny do pobrania:
FORMULARZ REKLAMACYJNY


2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Konsumenta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.
4. Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne /typu rozdarcia, przecięcia itp./ oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Różnice w wyglądzie danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta, a produktem otrzymanym przez Klienta, wnikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta /kolor, proporcje itp./ nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: kontakt@mijoline.com
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.) Data opublikowania regulaminu: 01.01.2017 r.

Zasady zakupów